Latgale.LV
 
LV EN RU
Pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Plānošanas dokumenti

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 2004. gada 15. decembrī pieņēma lēmumu par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (LPRTP) izstrādi. LPRTP ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments un tas nosaka Latgales plānošanas reģiona telpisko attīstību.
Tas sastāv no:
  • Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksta - I daļa
  • Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva - II daļa
  • Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas - III daļa
  • Vides stāvokļa pārskats - IV daļa
2006. gada 26.jūlijā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Koordinācijas grupa nolēma uzdot precizēt Plānojumu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un virzīt uz izskatīšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē (LPRAP). 2006. gada 17. oktobra sēdē Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu iesniegt Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projektu izvērtēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Nacionālajā reģionālās attīstības padomē
Nacionālā reģionālās attīstības padome (NRAP) 2007.gada 17.septembrī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga vadībā akceptēja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2007.gada 3.oktobrī apstiprināja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. -2026.gadam.Pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2007.gada 17.oktobrī teritorijas plānojums ir stājies spēkā.

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Seko līdzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"