Latgale.LV
 
LV EN RU
Svētdiena, 2016. gada 1. maijs
LATGALES  REĢIONA  PORTĀLS


Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
LR Saeima š.g. 18.februāra plenārsēdē 1.lasījumā apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto „Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu”.
Latgales speciālā ekonomiskā zona (SEZ) tiek veidota ar mērķi, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbvietu radīšanai. Šis likums neattieksies uz Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kur SEZ darbojas jau vairāk kā desmit gadus.
Jaunākās ziņas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards par prioritāriem uzdevumiem Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izvirzījis klimata politiku, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu, Latgales reģiona izaugsmi un pašvaldību sadarbības teritoriju veidošanu.
Pašvaldības
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašvaldības līdz 2016.gada 17.maijam iesniegt pieteikumus atbalstam energoefektivitātes pasākumiem zema enerģijas patēriņa ēkām.
Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas
Ministru kabinets šā gada 12. aprīļa sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jauno ES fondu programmu ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem. Programmas kopējais finansējums ir 24,8 miljoni eiro, kuras ietvaros plānots atbalstīt vismaz 20 projektus un radīt vismaz 467 jaunas darba vietas.
Izglītība
No 18. līdz 23. aprīlim notika ilgi gaidītās un atraktīvās „Inženieru dienas 2016”, kuras organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes (IF) Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar RTA Studējošo padomi un IF Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (VTTP), palīdzēja IF dekāne Ērika Teirumnieka, IF studiju procesa speciāliste – lietvede Sintija Augule.
LRAA un LPR
Lai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Latgales plānošanas regions informē, ka laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim realizēs projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.
Uzņēmējdarbība
„Krāslavas rajona partnerība” uzsāk daudznozaru attīstības stratēģijas ieviešanu Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados LEADER pieejas īstenošanai līdz 2020. gadam.
Kultūra
No 18. aprīļa līdz decembrim Preiļu 1. pamatskolas muzejā (Daugavpils iela 34) Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma izstāde „Kalējs kala, smēde dedza...”.
Kalējs radās reizē ar dzelzi un kalēja amats ir viens no senākajiem. Par to, ka šādi vīri dzīvojuši, vēsta liecības, kas atrastas pilskalnos un senajās apmetnēs. Jau vēlajā dzelzs laikmetā kalēji sākuši attīstīt savas prasmes kādā noteiktā virzienā – viens kala ieročus, cits darbarīkus, bet kāds cits bija rotu meistars. Vēlāk, kad kalēji strādājuši muižkungu pakļautībā, viņiem nebūt nav bijušas brīvas rokas, lai darītu ko un cik vēlas, - vispirms bija jāizkaļ noteikts apjoms muižas vajadzībām, un tikai tad drīkstēja kalt arī citiem, nopelnot sev iztiku. Kalēji izgatavoja lauksaimniecības un amatniecības darbarīkus, dzirnavu un celtņu dzelzs detaļas, apkala zirgus, ratus un ragavas.
Sabiedriskais transports
Ir noslēgusies konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu deviņās lotēs Kurzemes un Latgales plānošanas reģionā pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana. Saskaņā ar vērtēšanas rezultātiem AS Liepājas autobusu parks ir ieguvusi tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus lotē Aizpute un Priekule, SIA Tukuma auto – Kuldīga un Saldus, SIA Daugavpils autobusu parks – lotē Krāslava. Atbilstoši iepirkumu procedūrai konkursa uzvarētājs ir tiesīgs sagatavoties pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai 180 dienas no līguma noslēgšanas brīža. Lotē Ventspils, Daugavpils, Preiļi un Rēzekne atkārtoti tiks sludināts atklātais konkurss, ņemot vērā, ka neviens no pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilda konkursa nolikumam.
Dažādi
Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā (Nikolaja ielā 5) no 30.aprīļa būs skatāma Mērtrauku ekspozīcija.
Ekspozīcijas lielāko daļu veido dažādu laiku stikla pudelītes. Tās ir gan tintnīcas, gan smaržu un zāļu pudelītes. Apskatāmas arī vidēja izmēra pudeles, kas pārsvarā ir padomju laika piena pudeles, kuras jaunākā paaudze vairs neatpazīst. Apskatāmas arī dažādu citādu dzērienu pudeles.
Notikumu kalendārs
Konferences
Vācija
Forums sniegs iespēju satikties NVO, jaunatnes organizāciju un padomju pārstāvjiem, vietēja un reģionāla līmeņa jaunatnes politikas īstenotājiem un programmas ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru pārstāvjiem un izteikt viedokli par Eiropas jaunatnes stratēģijas ieviešanu. Tas norisināsies no 2016. gada 27. līdz 28. jūnijam Bonnā, Vācijā.
Semināri, sanāksmes, tikšanās
Latvija
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina uz semināriem par izsludināto projektu iesniegumu atlasi un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, kas pieejams pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.
Semināru laikā klātesošie tiks informēti par nosacījumiem atbalsta saņemšanai, kā arī projekta iesnieguma sagatavošanu un iesnieguma veidlapas aizpildīšanu. Tāpat semināros tiks sniegta informācija par Eiropas Savienības fondu projektu e-vides lietošanu – kā kļūt par tās lietotāju un kā iesniegt projektu šajā vidē.
Viļna
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas partnerus no Latgales un Zemgales pieteikties Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas (Programma) pieredzes apmaiņas un partneru meklēšanas forumā.
Dažādi notikumi
Latvija
Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.
Kārsavas novads
Dedzinātavas saimnieks Jānis Krivtežs aicina 21. maijā doties uz Kārsavas novadu - “Latgolys šmakovkys” atklāšanas svētkiem, kur varēs baudīt izslavēto latgaliešu viesmīlību, degustēt pašbrūvēto šmakovceņu, gardi ēst, izsmieties Baltinavas teātra “Palādas” izrādē “Ontons i Anne” un laisties jestros dančos zaļumballē.
Kultūras norises
Latgale
Šī gada jūlija sākumā Daugavpilī un visā Latgalē norisināsies Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu”, ko organizē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi un Latvijas Nacionālo kultūras centru.
Daugavpils novads
Daugavpils novada Līksnā no 2016. gada 1. līdz 3. jūlijam jau sesto reizi notiks lielākais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls „Muzykys Skrytuļs‟, pulcinot mūziķus, kuri dažādos žanros rada dziesmas latgaliski. Kā informē pasākuma rīkotāji, festivāls notiks trīs dienas un tajā piedalīsies vairākas viesu grupas arī no ārzemēm.
Seko līdzi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"