Latgale.LV
 
LV EN RU
Pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome (LPRAP):

 • Pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija un Latgales plānošanas reģiona lēmējorgāns, kuru veido 21 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti.
LPRAP pārstāvniecība: pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi:

 • Alīna Gendele, Attīstības Padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja
 • Gunārs Upenieks, Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
 • Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
 • Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
 • Helēna Streiķe, Aglonas novada domes priekšsēdētāja
 • Lidija Siliņa, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
 • Andris Kazinovskis, Balvu novada domes priekšsēdētājs
 • Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs
 • Sandra Viškure, Dagdas novada domes priekšsēdētāja
 • Janīna Jalinska, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja
 • Stefans Rāzna, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
 • Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja
 • Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs
 • Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
 • Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
 • Pēteris Rožinskis, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
 • Sandra Kapteine, Rugāju novada domes priekšsēdētāja
 • Anita Brakovska, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
 • Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs
 • Jekaterina Ivanova, Viļānu novada domes priekšsēdētāja
 • Oļegs Agafonovs, Zilupes novada domes priekšsēdētājs

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) galvenās funkcijas:

 • reģiona ilgtermiņa attīstības plānošana;
 • plānošanas reģiona attīstības koordinācija;
 • reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde un ieviešana;
 • pašvaldību teritoriālplānojumu un attīstības programmu izvērtēšana;
 • pašvaldību un plānošanas reģiona sadarbības veicināšana ar nacionālā līmeņa institūcijām;
 • nacionālo dokumentu atbilstības novērtēšana plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam;
 • citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Seko līdzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"