Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2014. gada 18. aprīlis
LATGALES  REĢIONA  PORTĀLS


Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Rīga, Tirgoņu iela 11, LV – 1050, tālrunis/fakss 67224044
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 26379067
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65420257
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centrs
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65423801
E-pasts: rsic@latgale.lv
Skatīt visus RSIC kontaktus
Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītāja67224044iveta.malina@latgale.lv
    
Rīgas birojs
Jānis DAUGAVIETIS Rīgas biroja vadītājs67224044; 29172587janis.daugavietis@latgale.lv
    
Juridiskā un lietvedības nodaļa
Anna GRICKOVAVecākā grāmatvede65428111; 28349379anna.grickova@latgale.lv
Jeļena PĻUTAJuriskonsults65428111; 27857529jelena.pluta@latgale.lv
    
Attīstības un plānošanas nodaļa
Ingrīda BERNĀNEEksperts67224044; 26165597ingrida.bernane@latgale.lv
    
Latgales uzņēmējdarbības centrs
Vladislavs STANKEVIČSLatgales uzņēmēdarbības centra vadītājs65423802; 26511047vladislavs.stankevics@latgale.lv
Ilmārs LOCIKSKomercdarbības konsultants29493121ilmars.lociks@latgale.lv
Skaidrīte BALTACEKomercdarbības konsultants29444334skaidrite.baltace@latgale.lv
Agita KRUGLOVAKomercdarbības konsultants25608633agita.kruglova@latgale.lv
Ineta LIEPNIECEKomercdarbības konsultants26636243ineta.liepniece@latgale.lv
Gunta OZOLIŅAKomercdarbības konsultants26536388gunta.ozolina@latgale.lv
Inga OSTOVSKAKomercdarbības konsultants26316362inga.ostrovska@latgale.lv
Gunta BOŽOKAKomercdarbības konsultants26461435gunta.bozoka@latgale.lv
    
ES struktūrfondu informācijas centrs
Oskars ZUĢICKISES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists65423801; 26565858oskars.zugickis@latgale.lv
Andris KUCINSES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists65423801; 26599050andris.kucins@latgale.lv
Marika DEMBOVSKAES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciāliste65423801; 22020475marika.dembovska@latgale.lv
Raimonds ORBIDĀNSES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists65423801; 29460940raimonds.orbidans@latgale.lv
 
Valda IĻJANOVAKultūras vadītāja29278901valda.iljanova@latgale.lv
    
Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa
Kristīne IVANOVAProjektu vadītāja26461457kristine.ivanova@latgale.lv
Tatjana KOZAČUKAProjektu vadītāja26395176tatjana.kozacuka@latgale.lv
Edgars KLUSSSabiedrisko attiecību speciālists65428111; 26541180edgars.kluss@latgale.lv
Nataļja SOIKĀNEGrāmatvede65428111natalja.soikane@latgale.lv
    
Sabiedriskā transporta nodaļa
Ina KOMAROVASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65428111ina.komarova@latgale.lv
Tatjana MOSKAĻENKOSabiedriskā transporta nodaļas ekonomiste65440862; 26492295tatjana.moskalenko@latgale.lv
Anita PABĒRZASabiedriskā transporta organizatore65422237anita.paberza@latgale.lv
Leongīna GEIBASabiedriskā transporta organizatore65681766leongina.geiba@latgale.lv
Juris KOVAĻEVSKISSabiedriskā transporta organizators26410521juris.kovalevskis@latgale.lv
Andris KOLČSSabiedriskā transporta organizators29426388andris.kolcs@latgale.lv
Ilga GRADESabiedriskā transporta organizatore29492760ilga.grade@latgale.lv
Imanta SERDĀNESabiedriskā transporta organizatore29104198imanta.serdane@latgale.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
 • Rīga, Tirgoņu iela 11, LV – 1050, tālrunis/fakss 67224044
 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65428111; 65423801
 • Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 64522935

Latgales plānošanas reģions (LPR) nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, kā datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: pasts@latgale.lv
LPR pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati), balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem:
 • nenoformētam tekstam – TXT;
 • noformētam tekstam – RTF, SGML (XML);
 • grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;
 • vektoru grafikai – CGM;
 • arhivētiem datiem – RAR, ZIP.
Papildus minētajiem datņu formātiem LPRpieņem arī šādus datņu formātus:
 • noformētam tekstam – DOC*;
 • elektroniskajām tabulām – XLS*;
 • portatīvā dokumenta formātu PDF.

** MSOffice 2003 vai vecāka versija.
Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.

Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"