Latgale.LV
 
LV EN RU
Svētdiena, 2015. gada 29. novembris
LATGALES  REĢIONA  PORTĀLS


Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centrs
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423801
Fakss: 26570782
E-pasts: rsic@latgale.lv
Skatīt visus RSIC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītāja67224044iveta.malina@latgale.lv
    
Juridiskā un lietvedības nodaļa
Jeļena PĻUTAJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja65428111jelena.pluta@latgale.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede65428111dace.sitnika@latgale.lv
    
Latgales uzņēmējdarbības centrs
Vladislavs STANKEVIČSLatgales uzņēmēdarbības centra vadītājs65423802vladislavs.stankevics@latgale.lv
Andris KUCINSKomercdarbības konsultants65423801andris.kucins@latgale.lv
Skaidrīte BALTACEKomercdarbības konsultants29444334skaidrite.baltace@latgale.lv
Ineta LIEPNIECEKomercdarbības konsultants26636243ineta.liepniece@latgale.lv
Gunta BOŽOKAKomercdarbības konsultants26461435gunta.bozoka@latgale.lv
Jāzeps KRUKOVSKISKomercdarbības konsultants26121362jazeps.krukovskis@latgale.lv
Zane GAIDUKAKomercdarbības konsultants26070822zane.gaiduka@latgale.lv
Tatjana JUŠKĀNEKomercdarbības konsultantstatjana.juskane@latgale.lv
    
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
Jānis DAUGAVIETISLatgales reģiona pārstāvniecības administrators27842107janis.daugavietis@latgale.lv
    
ES struktūrfondu informācijas centrs
Ināra KRŪTKRĀMELEES struktūrfondu informācijas centra vadītāja65423801inara.krutkramele@latgale.lv
Oskars ZUĢICKISES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists65423801oskars.zugickis@latgale.lv
Raimonds ORBIDĀNSES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists65423801raimonds.orbidans@latgale.lv
Valda IĻJANOVAES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciāliste25122875valda.iljanova@latgale.lv
Tatjana MOSKAĻENKOES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciāliste65423801tatjana.moskalenko@latgale.lv
    
Sabiedriskā transporta nodaļa
Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65440862iveta.dubrovska@latgale.lv
Anna GRICKOVAMaršrutu tīkla plānotājs65440862anna.grickova@latgale.lv
    
Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa
Kristīne UZULAAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja64624300kristine.uzula@latgale.lv
Sarmīte TEIVĀNEVecākais komercdarbības speciālists26544229sarmite.teivane@latgale.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
 • Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 64522935
Fakss: 26570782

Latgales plānošanas reģions (LPR) nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, kā datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: pasts@latgale.lv
LPR pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati), balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem:
 • nenoformētam tekstam – TXT;
 • noformētam tekstam – RTF, SGML (XML);
 • grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;
 • vektoru grafikai – CGM;
 • arhivētiem datiem – RAR, ZIP.
Papildus minētajiem datņu formātiem LPRpieņem arī šādus datņu formātus:
 • noformētam tekstam – DOC*;
 • elektroniskajām tabulām – XLS*;
 • portatīvā dokumenta formātu PDF.

** MSOffice 2003 vai vecāka versija.
Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.

Seko līdzi


 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"