Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
Profesionālās pilnveides mācību seminārs Latgales Centrālajā bibliotēkā
31.05.2018, Kultūra
31. maijā plkst. 9.30 Latgales Centrālās bibliotēkas nozaru literatūras sektorā (2. stāvā) notiks profesionālās pilnveides mācību seminārs “Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada bibliotekāriem”. Mācību seminārs tiek rīkots ar mērķi paplašināt bibliotekāru zināšanu un prasmju kompetences saturīgu lasītveicināšanas aktivitāšu nodrošināšanā, tematisko pasākumu organizēšanā un popularizēšanā, sabiedrībai saistošu bibliotēkas pakalpojumu piedāvāšanā un mūsdienīgas komunikācijas veidošanā ar bibliotēkas lietotājiem.
Mācību semināra teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīs speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Bibliotēku attīstības centra speciāliste Kristīne Deksne sniegs saturīgu informāciju par bibliotēku lomu un iesaisti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, uzsverot indivīdu, iestāžu un organizāciju līdzdalību ilgtspējīgas vides un sabiedrības veidošanā. Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane dalīsies pieredzē mūsdienīgu bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu rīkošanā dažādām lasītāju auditorijām. Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Aiga Grēniņa klātesošajiem sniegs padomus lasītveicinošu pasākumu īstenošanā, spēļu elementu izmantošanā bērnu lasīšanas motivācijas sekmēšanai, kā arī sniegs ieskatu aktuālākajās medijpratības tendencēs. Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts sniegs informāciju par bibliotēku pārdomātas, stratēģiskas komunikācijas un pakalpojumu popularizēšanas īstenošanas iespējām.
Mācību seminārā aicinām piedalīties Latgales novada bibliotekārus kā no pašvaldību publiskajām bibliotēkām, tā arī no vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkām, no dažādām kultūras biedrību, aprūpes centru un citām specializētajām novada bibliotēkām. Interesentus lūdzam pieteikties līdz š.g. 29. maijam pa e-pastu inese.vaivare@lcb.lv vai pa tālruni 654 26422.

Pasākuma publicitātes vajadzībām tā laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana.
Informāciju sagatavoja:
LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja,
projekta vadītāja
Inese Vaivare
tālr.: 65426422
e-pasts: inese.vaivare@lcb.lv
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"