Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
Apmācības dabas rekreācijā projekta Net4Nat ietvaros
01.11.2017, Viktorija Cirse, Izglītība
Laika posmā no 11.septembra līdz 15.septembrim Erasmus+ projekta „Dabas rekreācija – ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgai attīstībai” (Net4Nat) ietvaros notika 5 dienu apmācības „Dabas rekreācijas tendences Austrumeiropā”. Apmācību laikā Daugavpils Universitātē viesojās sadarbības partneri no Kordovas Universitātes, Spānija un Šauļu Universitātes, Lietuva. Pasniedzējiem un studentiem no partnervalstu universitātēm bija iespēja apskatīt gan dabas, gan kultūras objektus Daugavpilī un Latgales reģionā.
Apmācību nedēļas laikā studenti kopā ar pasniedzējiem apmeklēja Daugavpils novada un Latgales reģiona nozīmīgākos dabas rekreācijas objektus – gan īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā piemēram Teiču dabas rezervāts, Lubāna mitrājs, gan dabas parkus – „Dvietes paliene”, „Daugavas loki”, „Silene” (tai skaitā DU studiju un pētniecības centrs „Ilgas”), gan zemnieku saimniecības, kas piedāvā dabas rekreācijas pasākumus. Tika pievērsta uzmanība arī dabas rekreācijai pilsētvidē, nodrošinot ekskursijas pa rekreācijas objektiem pilsētā.
Apmācības sniedza lielisku iespēju visiem dalībniekiem apgūt jaunas profesionālās iemaņas par dabas tūrisma organizāciju un pārvaldību. Iegūto pieredzi un zināšanas studējošie prezentēja apmācību noslēguma seminārā, daloties savos iespaidos par redzēto un piedāvājot praktiskus risinājumus dabas rekreācijā iesaistītajiem pakalpojuma sniedzējiem.
Atbilstoši apmācību programmai tika organizēta arī projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika apspriesti projekta ieviešanas administratīvie jautājumi, pārrunāts studiju materiālu izstrādes process, kā arī diskutēts par turpmāko apmācību grafiku un to saturisko virzienu.
Projekta ieviešanas laikā kopumā paredzēts organizēt četrus piecu dienu apmācību programmas kursus studējošajiem no Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes un Kordovas Universitātes. Pirmās apmācībās notika šī gada maijā Kordovā (Andalūzijas reģions, Spānija), savukārt trešās apmācības notiks 2018.gada janvāra beigās-februāra sākumā Daugavpils Universitātē, Latvijā.
Apmācību organizētāji izsaka pateicību visiem pasniedzējiem un speciālistiem, kas iesaistījās apmācību procesā, nodrošinot kvalitatīvu saturu – interesanti stāstot par dabas objektiem un profesionāli atbildot uz dalībnieku jautājumiem. Īpašs paldies mūsu pasniedzējiem Jurim Somam, Dāvim Grūbertam, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem Dagnim Vasiļevskim un Laurai Biķerniecei un Daugavpils novada domes speciālistei Jolantai Bārai.
Vairāk informācijas:
Viktorija Cirse viktorija.cirse@du.lv
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"