Latgale.LV
 
LV EN RU
Sestdiena, 2018. gada 21. aprīlis
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Ziņas
KRĀSLAVĀ NOTIKA SEMINĀRS JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
23.03.2017, Uzņēmējdarbība
21.martā Krāslavā notika seminārs jauniešiem “ESI DROŠS” par iespējām iesaistīties uzņēmējdarbībā. Seminārs pulcēja daudzus dalībniekus – jauniešus ar darba pieredzi, kuri mērķtiecīgi vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības audzēkņus, skolēnus, kuriem nepieciešamas zināšanas, informācija par iespējām to izdarīt nākotnē, un citus.
Galvenais akcents tika likts uz Krāslavas novada domes izsludināto jauniešu biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai – projektu pieteikumu pieņemšana ir līdz 7.aprīlim plkst. 13.00. Konkursā drīkst piedalīties jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kuri vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā, kā arī iepriekšējo gadu rīkoto konkursu dalībnieki saskaņā ar konkursa nolikumā minētajiem noteikumiem, paaugstinot savu konkurētspēju, attīstot jaunus inovatīvus produktus un/vai pakalpojumus. Par atbalstāmām noteiktas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar ieguldījumiem pamatlīdzekļos un nemateriālos ieguldījumos, piemēram, konkrētie komercdarbībai paredzētie pamatlīdzekļi (tehnika, aprīkojums un/vai iekārtas), mārketinga pasākumi, licenču iegāde, datorprogrammu iegāde, patentu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē.
Seminārā uzstājās arī Daugavpils biznesa inkubatora pārstāve, kura sniedza informāciju par pieejamo atbalstu un pakalpojumiem biznesa inkubatora klientiem - jauniem, dzīvotspējīgiem un konkurētspējīgiem komersantiem, biznesa ideju autoriem, kuri gatavojas veikt vai veic saimniecisko darbību, kā arī komersantiem, kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem.
Pasākuma dalībniekiem tika prezentēts arī konkurss “Radām Novadam”, kas dot iespēju sevi apliecināt talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Dalību konkursā “Radām Novadam” līdz šī gada 31.martam var pieteikt jauniešu komanda (3-15 dalībnieki), vecumā no 18-30 gadiem bez aktīvas uzņēmējdarbības pieredzes (ne lielāka par 6 mēnešiem). Viņas prezentācijā var aplūkot idejas, kuras veiksmīgi tika attīstītas projekta ietvaros un saņēma naudas balvas, kā arī iegūt informāciju par pieteikšanās kārtību.
Valsts ieņēmumu dienesta Informatīvā tālruņa un konsultāciju daļas galvenās nodokļu inspektore Silvijas Jermaka skaidroja par pirmiem soļiem topošajiem uzņēmējiem nodokļu jomā, reģistrēšanās kārtību, grāmatvedību.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"