Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
31.augustā Veselības ministrijā notika Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju un nozares vadošo speciālistu tikšanās ar Veselības ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem
01.09.2016
Tikšanās galvenais uzdevums bija apspriest un izskatīt jautājumus par veselības nozares aktualitātēm, noskaidrot ministrijas redzējumu nozares problēmsituāciju risināšanai, kā arī jautājumus, kuri skar veselības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un to kvalitātes uzlabošanu.
Latgales pašvaldības bija rūpīgi gatavojušās – jau iepriekš tika apzināti un apkopoti reģionam svarīgie problēmjautājumi, kas laicīgi tika nosūtīti izskatīšanai Veselības ministrijai. Viena no galvenajām tēmām bija par jauno speciālistu un rezidentu piesaisti Latgales reģionam, ārstu trūkums slimnīcās, kā arī medicīniskā personāla atalgojums. Tāpat tika pārrunāti arī jautājumi par ģimenes ārsta un pašvaldības sadarbību primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā iedzīvotājiem.
Veselības ministre Anda Čakša iezīmēja arī kopējo redzējumu par veselības nozarē veicamajām reformām, kas ietver veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju reģionālās pieejamības izkārtojuma pārskatīšanu, ārstniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sistēmas efektīvu pārraudzību, kur būtisks elements ir e-veselības darbība. Reformu mērķis ir veselības aprūpes pakalpojumu analīze, lai būtu nodrošināta to pieejamība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām
Kā ministrijai sanāksmē apliecināja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele: “Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem, Latgales pašvaldības jau šobrīd dara visu nepieciešamo jaunu veselības aprūpes jomas speciālistu piesaistei. Tiek piešķitri dzīvokļi, maksātas stipendijas, diemžēl tas nav devis vēlamos rezultātus, tādēļ aicinam Veselības ministrijai jaunajiem speciālistiem ieviest reģionālo algas pieauguma koeficentu, kā tas jau šobrīd jau ir ģimenes ārstiem”.
Viens no Latgales pašvaldību vadītāju ierosinājumiem bija veikt veselības pakalpojumu pieejamības kartējumu, kā arī nacionālajos un reģionālajos attīstības centros stiprināt veselības aprūpes iestādes, tādējādi nodrošinot kopējo ārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionā.
Veselības ministre un Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji apliecināja gandarījumu par tikšanos un par tajā panākto abpusējo sapratni daudzos jautājumos. “Esam pārliecināti, ka ministrijā reģionu problēmjautājumi tiek aizvien vairāk sadzirdēti un tie tiks risināti. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam veicināt kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem”, piebilda A.Gendele
Foto: Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"