Latgale.LV
 
LV EN RU
Otrdiena, 2016. gada 24. maijs
LATGALES  REĢIONA  PORTĀLS


Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
ES Struktūrfondu Informācijas centrs


Saules iela 15, Daugavpils
Tālr.: 6 54 23801;
Fakss: 6 54 23801
e-pasts: rsic@latgale.lvJaunākās ziņas
Izsludinātie konkursi lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"".
Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās":
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 4 500 000 EUR (četri miljoni pieci simti tūkstoši euro);
lauku saimniecībām - 65 943 771 (EUR sešdesmit pieci miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro)
Izsludinātie konkursi NVO
Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" koordinators Oskars Zuģickis, ir veiksmīgi noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2015 projektu pieņemšana, kas noritēja no 4.augusta līdz 3.septembrim.
Kas var pieteikties finansējumam: Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, arodbiedrības
Izsludinātie konkursi pašvaldībām
Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2015. gada 8. septembra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas trešo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:
Izsludinātie konkursi kultūrai
20.jūlijā tika izsludināts šī gada trešais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
Izsludinātie konkursi
Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2015. gada 8. septembra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas trešo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:
Notikumu kalendārs
Projektu karte: Atrodi savu projektu!

Seko līdzi


Sadarbības partneri


Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"