Latgale.LV
 
LV EN RU
Pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
LPR publiskie pārskati, līgumi**DELEĢĒŠANAS LĪGUMI**

Informācija ievietota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta 5.daļas nosacījumiem.
Noslēgts ar Kultūras ministriju 28.06.2010.
Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē;
apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā;
sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.
Noslēgts ar Kultūras ministriju 24.10.2011.
Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā, un konkrēti, nodrošināt valsts un pašvaldību kultūrkapitālsabiedrību sniegto profesionālās mākslas kultūras pakalpojumu pieejamību plānošanas reģiona iedzīvotājiem 2011./2012. gada sezonā atbilstoši valsts kultūrpolitikai reģionos
Noslēgts ar Kultūras ministriju 31.01.2012.
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē, apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā, sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās
Noslēgts ar Kultūras ministriju 25.02.2013.
Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē un apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā.

Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē un apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā.
Seko līdzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"