Latgale.LV
 
LV EN RU
Pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lvJuridiskā un lietvedības nodaļa
Latgales plānošanas reģiona Juridiskā un lietvedības ir Latgales plānošanas reģiona administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina Plānošanas reģiona lietu un juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu un organizē personāla vadības un attīstības, un sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par Plānošanas reģionu, Padomes pieņemtajiem lēmumiem
Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa
Nodaļa nodrošina Plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galveno pamatprincipu, mērķu un prioritāšu noteikšanu, plānošanas dokumentu izstrādi, atjaunošanu un monitoringu saskaņā ar normatīviem aktiem, kā arī Plānošanas reģiona attīstības projektu izstrādi un īstenošanu.
ES struktūrfondu informācijas centrs
Nodrošinā informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem, sekmēt mērķa grupu un sadarbības partneru aktīvu līdzdalību ES struktūrfondu projektu sagatavošanā un ieviešanā Latgalē.
Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)
LUC speciālisti palīdzēs jaunajiem uzņēmējiem sakārtot birokrātiskās procedūras, sagatavot projektu pieteikumus, piesaistīt finansējumu biznesa idejas īstenošanai, sniegs apmācības uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un motivācijas celšanai.
Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu mobilitāti – pieejamību visos Latgales reģiona novados, LUC pamata atrašanās vietas būs Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Katram LUC speciālistiem būs noteiktas pašvaldības Latgales reģionā, ar kurām notiks ikdienas darbs un komunikācija. Plānots, ka katrs speciālists apkalpos bijušo rajonu teritorijās ietilpstošos novadus.
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā izveidota, lai veicinātu investīciju plūsmu Latgales reģionā un popularizētu reģionā pieejamos resursus, t.sk. ražoto produkciju un tūrisma vietas Latgalē, kā arī nodrošinātu konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem.
Latgales speciālā ekonomiskā zona
Seko līdzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"