Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
Daugavpils Universitātes studējošie Erasmus+ projekta Net4Nat ietvaros piedalās apmācībās Spānijā
01.11.2017, Viktorija Cirse, Izglītība
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas „Dabas rekreācija” studējošie laika posmā no 15.05.-19.05.2017. piedalījās Erasmus+ projekta „Dabas rekreācija – ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgai attīstībai” (“Nature recreation – towards sustainable development of ecosystem services” Net4Nat) ietvaros organizētajās apmācībās „Mūsdienu tendences dabas rekreācijā”, kas norisinājās Kordovas Universitātē (University of Cordoba) Spānijā. Apmācībās piedalījās studējošie no Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes un Kordovas Universitātes.
Apmācību ietvaros studenti kopā ar pasniedzējiem apmeklēja Andalūzijas reģiona nozīmīgākos dabas rekreācijas objektus (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, botāniskos dārzus, parkus u.c.), iegūstot jaunas profesionālās iemaņas par dabas tūrisma organizāciju un pārvaldību. Iegūto pieredzi un zināšanas studējošie prezentēja apmācību noslēguma seminārā, kurā tika diskutēts par dabas rekreācijas un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību.
Atbilstoši apmācību programmai tika organizētas arī vairākas projekta partneru tikšanās, kuru laikā tika apspriesti projekta ieviešanas administratīvie jautājumi, pārrunāts studiju materiālu izstrādes process, kā arī diskutēts par turpmāko apmācību grafiku un to saturisko virzienu.
Projekta ieviešanas laikā kopumā paredzēts organizēt četrus piecu dienu apmācību programmas kursus studējošajiem no Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes un Kordovas Universitātes. Nākošais apmācību programmas kurss norisināsies 2017. gada septembrī Daugavpils Universitātē.
Vairāk informācijas:
  • par apmācībām: Uldis Valainis uldis.valainis@biology.lv
  • par projektu: Viktorija Cirse viktorija.cirse@du.lv
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"