Latgale.LV
 
LV EN RU
Otrdiena, 2019. gada 22. janvāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
RTA notiks žurnāla „Jurista Vārds” autoru un lasītāju tikšanās un publiskā lekcija „Tiesību avoti jurista darbā: teorija un prakse”
04.10.2017, „Jurista Vārds”, Izglītība
Turpinot tradīciju par savu autoru un lasītāju pulcināšanu kopīgā pasākumā, ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Daugavpils Universitātes atbalstu „Jurista Vārds” šī gada 12. oktobrī minētajās Latgales augstskolās organizē redakcijas tikšanos ar lasītājiem un Dr. iur. Māra Onževa publisko lekciju „Tiesību avoti jurista darbā: teorija un prakse”.
Iepriekš organizētās tematiskās tikšanās vienmēr norisinājās Rīgā – Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, kur mājo arī Juridiskā fakultāte. Turpretim šoreiz, lai iepazītu savus autorus un lasītājus, kā arī jaunos tiesību zinātņu studentus citviet Latvijā, „Jurista Vārds” dosies uz divām Latgales augstskolām, kurās arī gatavo jauno juristu paaudzi. Pasākuma ietvaros plānota Dr. iur. M. Onževa (Biznesa Augstskolas „Turība” docents, 2016. gadā izdotās monogrāfijas „Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī” autors, uzņēmuma „Latvijas Gāze” vadošais jurists) lekcija par tiesību avotu izmantošanu jurista darbā no teorijas un prakses skatpunkta. Savukārt „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte un galvenā redaktora vietniece Sannija Matule iepazīstinās ar žurnāla tapšanas norisi un iespējām tajā publicēties, kā arī starp klātesošajiem klausītājiem, kuri aizpildīs aptaujas anketu, izlozēs juridisko literatūru. Katram dāvanā tiks arī oktobra pirmie divi „Jurista Vārds” izdevumi.
Ar abu augstskolu labvēlību uz pasākumu aicināts ikviens interesents – ne tikai žurnāla autors vai lasītājs (piemēram, valsts pārvaldes iestādes vai privāta uzņēmuma jurists u.tml.), un tas notiks: 12. oktobrī plkst. 11.30 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 (centrālā ēka), 215. auditorijā (2. stāvā); plkst. 16.00 Daugavpils Universitātē, Daugavpilī, Parādes ielā 1 (jaunajā korpusā), 130. auditorijā. Aicināts ikviens interesents!
Organizatorisku apsvērumu dēļ lūgums iepriekš – līdz 10. oktobrim (ieskaitot) – pieteikt savu dalību pasākumā, sūtot e-pastu ar vārdu, uzvārdu un uzņēmumu vai institūciju, ko pārstāv, uz adresi: juristavards@lv.lv.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"