Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Ziņas
Latgales NVO projektu programmas 2017 apstiprinātie projekti tik īstenoti 10 pašvaldībās
24.04.2017, Nevalstiskās organizācijas
Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis, ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2017 izvērtēšana.
Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā no 18 pašvaldību teritorijām iesniedza 66 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 103,4 tūkstošus eiro.
Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 35 projekti, tiem pieprasot 51229,28 EUR. Šai apakšprogrammā, pēc ekspertu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 5 projekti:
1. Latgolys studentu centrs Dubnas pieRaksti Daugavpils nov. (2500 EUR)
2. Jaunatnes čemodāns L.A.B.S. Rēzekne (2225 EUR)
3. Riebiņu novada attīstības biedrība Spēcīga ģimene- spēcīga tauta! Riebiņu nov.(1175 EUR)
4. Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās Mums Daugavpils nov. (1100 EUR)
5. Mēs pasaulē. Ar domu par labāku dzīvi- pilsoniskas sabiedrības iniciatīvu apzināšana un attīstība Rugāju novadā. Rugāju nov. (1000 EUR)
Starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales nevalstiskās organizācijas iesniegušas 24 projektus, projektu aktivitātēm pieprasīti 42164,27 EUR. Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un arī finansējumu Starpkultūru dialoga apakšprogrammā saņēma seši projekti:
1. Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienība “Daugavpils pilsētas komiteja” Multikulturālisma vidē starp jauniešiem Daugavpils (2400 EUR)
2. Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība Kārsavas nov. (2295 EUR)
3. “Radošās Idejas” struktūrvienība Balvos Dzīvojam kopā Balvu nov. (1000 EUR)
4. Atmiņu lāde Visa plata pasaulīte apakš tavas cepurītes Daugavpils (900 EUR)
5. Jauniešu laiks Pirts tradīcijas kā dažādas kultūras vienojošs elements Rēzeknes nov. (900 EUR)
6. Pušas biedrība “Novus” No pagātnes uz nākotni Rēzeknes nov. (505 EUR)
Mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, tika iesniegti 8 projekti, tai skaitā divi romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai tika pieprasīti 10046,35 EUR.
Savas projektu idejas varēs īstenot septiņas Latgales reģiona biedrības:
1. Māro Kopā roku rokā Viļakas nov.(1400 EUR)
2. Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim” Sabiedrības garīgā potenciāla, kultūras, tautas tradīciju saglabāšana Daugavpils (1400 EUR)
3. Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” "Starptautiskais baltkrievu dziesmas un deju festivāls „Fest” Dagdā" Dagdas nov. (1200 EUR)
4. Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa “Promeņ” VIIIStarptautiskais poļu folkloras festivāls “Poļu folklora Latgalē” Daugavpils(1200 EUR)
5. Ukraiņu kultūras centrs “Mrija” Sapņi piepildās Daugavpils (1200 EUR)
6. Žīguru vecmāmiņu klubs „OMĪTES”” Vakarēšana sveču gaismā Viļakas nov.(800 EUR)
7 Biedrība „NĒVO DROM D” Romu integrācija Daugavpilī 2017 Daugavpils (800 EUR)
Projekti tika iesūtīti no 18 un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās.
Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniedza 18 projektus (pieprasot vairāk kā 32,3 tk EUR). Tām sekoja Rēzeknes novads ar 7 projektiem, Balvu novads ar 6 projektiem, Krāslavas nov. Un Rēzeknes pilsēta – 5, Preiļu -4, Viļakas -3, pa diviem projektiem iesniedza Aglonas, Vārkavas, Dagdas Daugavpils un Riebiņu novadu biedrības. novadi - 2, un Pa vienam projektam tika iesūtīts no Ludzas, Viļānu, Rugāju, Kārsavas, Ciblas un Baltinavas novadu biedrībām.
Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu - 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .
Visas, atbalstīto 18 projektu, aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g. 9.decembrim.
Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.2.5.-11-119) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars@nvoc.lv
Lasītāju komentāri
ievadiet attēlā redzamo kodu
Seko līdzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"