Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
Daugavpils konferenci “Bizness Daugavpilī un Latgales SEZ” atklāj VARAM ministrs
02.03.2017, Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards 2017. gada 3. martā atklāja konferenci „Bizness Daugavpilī un Latgales SEZ”, kur, uzrunā uzsvēra pašvaldību lomu atbalstot uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā.
Pagājušā gadā tika noslēgts vienošanās protokols starp Ministru kabinetu, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Zinātņu akadēmiju, paredzot kopīgu virsmērķi – jaunu uzņēmumu un biznesa ideju rašanos Latvijā, kā arī motivēt pašvaldības veicināt uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā.
„Pašvaldībām ir būtiski radīt priekšnoteikumus, lai veicinātu uzņēmējdarbību. Tas radīs jaunas darbavietas, budžeta ieņēmumu palielināšanu, labklājību un iedzīvotājiem nevajadzēs doties darba meklējumos ārpus Latvijas,” sacīja Gerhards.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi priekšlikumus kā pašvaldības varēs plašāk iesaistīties uzņēmējdarbības atbalstā, piemēram, dot iespēju pašvaldībām uzņēmējiem pārdot nekustamos īpašumus, piemērojot atlaidi proporcionāli remontā ieguldītajiem līdzekļiem, paredzēt iespēju izsniegt grantus, galvojumus un garantijas komersantiem, kas tiem atvieglotu piesaistīt finanšu līdzekļus.
Īpaši veiksmīgs piemērs Latgalē ir uzņēmējdarbības centra izveide, kura sasniegtie rezultāti ir sekmīgi un pārliecināja VARAM atbalstīt šādu Uzņēmējdarbības centru izveidošanu arī pārējos Latvijas reģionos.
Lai Latgale attīstītos līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem, izveidota Latgales speciālā ekonomiskā zona, kurā uzņēmējiem izstrādāti īpaši labvēlīgi nosacījumi, lai piesaistītu ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, kā arī darbavietu radīšanai.
Latgales pašvaldībām un Alūksnes novadam piešķirts ES finansējuma apjoms kopumā par gandrīz 52 milj. eiro uzņēmējdarbības atbalstam. Plānotās investīcijas ir vērstas degradēto teritoriju revitalizācijai, darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei pašvaldībās.
Pašvaldību izpratne un atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai novados un pilsētās ir ļoti būtisks, ņemot vērā ieguvumus, ko tas sniedz - nodrošinātas darbavietas un pozitīva ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
“Apzinoties ieguvumus, kādus sniedz uzņēmējdarbības vides attīstība, ciešā valsts un reģiona pašvaldību sadarbībā, esam izveidojuši Latgales SEZ. Tādējādi esam radījuši papildus instruments, lai Latgale attīstītos līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem,” atzīmē ministrs.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķis, iniciējot Latgales SEZ izveidošanu, bija radīt priekšnoteikumus, lai reģionā piesaistītu ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, tā veicinot visa Latgales reģiona attīstību. Latgales SEZ darbosies līdz 2035. gada 31. decembrim un tās kopējā teritorija plānota līdz 5% no Latgales reģiona platības.
Latgalē uzņēmēji var saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašu nodokļa atlaidi līdz 80% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"