Latgale.LV
 
LV EN RU
Trešdiena, 2018. gada 21. marts
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Ziņas
Enerģijas datu pieejamības veicināšana 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās
17.04.2013, Pašvaldības
Patērētājiem aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā samazināt enerģijas resursu patēriņu izmaksas. 2013. gada apkures sezona likusi pievērst uzmanību jautājumiem, kas skar energoefektivitāti, enerģijas resursu pārvaldi pašvaldībās un alternatīvo resursu izmantošanas iespējas.
Pašvaldībās kā viens no risinājumiem, plānojot enerģijas sektora ilgtspējīgu attīstību, ir palielināt energoefektivitāti, izmantot vietējos energoresursus un atjaunojamos enerģijas avotus. Lai atbalstītu šāda veida iniciatīvu īstenošanu, Eiropas līmenī pašvaldību vadītāji brīvprātīgi tiek aicināti parakstīt Pilsētu mēru paktu un izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus.
Līvāni, Viļāni, Ludza, Kārsava un Balvi - 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldības, lai nodrošinātu sekmīgu ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādi, ir parakstījušas sadarbības memorandumu ar Enerģētikas sektora pārstāvjiem, kas paredz:
  • Uzlabot enerģijas datu uzskaiti, lai izstrādātu aktuālajai situācijai atbilstošus Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus un sasniegtu Pilsētu mēru pakta stratēģisko mērķus.
  • Sekmēt sadarbības izveidi starp enerģētikas sektora pārstāvjiem un patērētājiem, lai veicinātu ilgtspējīgas un efektīvas enerģijas ražošanu un patēriņu Latgales plānošanas reģionā.
5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību iniciatīva tiek īstenota programmā "Saprātīga enerģija Eiropai" projekta "SEAP PLUS – Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā" ietvaros. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.
Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja: Aija Zučika
SIA "Vides investīciju fonds"
Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 67845111 Fakss: 67845222
www.lvif.gov.lv; www.seap-plus.eu
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"