Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2018. gada 25. maijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
RA sadarbībā ar darba devējiem nodrošina studentiem profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju apguvi
16.02.2013, RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Jau vairākus gadus Rēzeknē darbojas Biznesa inkubators, kas paver ciešāku kontaktu iespējas ar potenciālajiem darba devējiem un prakses vietu nodrošinātājiem, sekmē biznesa uzsākšanu. Jāteic, ka tieši ciešā sadarbība ar uzņēmējiem pilnveido studējošo profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās prasmes. Aktīvu sadarbību ar dažādiem Rēzeknes uzņēmumiem īsteno Rēzeknes Augstskolas (RA) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Apģērba projektēšana un dizains”. Šobrīd šīs programmas 1. kursa studentes SIA „ Inetas radošā darbnīca” apgūst apģērbu piegriešanas un šūšanas prasmes.
Jau vairākus gadus Rēzeknē darbojas Biznesa inkubators, kas paver ciešāku kontaktu iespējas ar potenciālajiem darba devējiem un prakses vietu nodrošinātājiem, sekmē biznesa uzsākšanu. Jāteic, ka tieši ciešā sadarbība ar uzņēmējiem pilnveido studējošo profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās prasmes. Aktīvu sadarbību ar dažādiem Rēzeknes uzņēmumiem īsteno Rēzeknes Augstskolas (RA) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Apģērba projektēšana un dizains”. Šobrīd šīs programmas 1. kursa studentes SIA „ Inetas radošā darbnīca” apgūst apģērbu piegriešanas un šūšanas prasmes.
RA Dizaina un amatniecības katedrā studiju programmas „Apģērba projektēšana un dizains” īstenošana tika uzsākta aizvadītā gada rudenī. Programmas direktore Silvija Mežinska norāda, ka, uzsākot programmas realizāciju, tika apzināta situācija Latgales reģionā, un mūsu novada apģērbu un tekstila nozarē esošie uzņēmumi ar interesi jautāja pēc jauniem speciālistiem, kuru zināšanu, prasmju un kompetences līmenis atbilstu mūsdienu ražotnes prasībām izmantojamo tehnoloģiju jomā.
Jāteic, ka tekstila nozare ir viena no vecākajām Latvijā, kura arī mūsdienās nav zaudējusi savu aktualitāti. Tekstilrūpniecības attīstības koncepcija paredz rūpnieciskā dizaina iespēju uzlabošanos ar mērķi likt parādīties Latvijas dizaineru veidotajiem apģērbiem tekstilrūpniecības uzņēmumu apģērbu kolekcijās. Līdz ar to rodas arvien jauni pieprasījumi ne vien pēc radošiem, aktīviem, bet arī mūsdienu apģērbu dizaina un ražotnes prasībām atbilstošiem speciālistiem, kuri pārzina produktu izstrādes procesu, piedāvā izstrādājumus, kurus iespējams ieviest ražošanā, spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, ir vajadzīgi ne vien mazās darbnīcās, kur šuj ekskluzīvu apģērbu, bet arī Latvijas un Latgales apģērbu ražošanas uzņēmumos, ir gatavi sadarboties ar uzņēmumiem arī Eiropas tekstila nozarē.
Jaunā studiju programma „Apģērbu projektēšana un dizains” paredz iespēju studentiem padziļināti apgūt tekstila nozares apģērbu projektēšanas procesa, dizaina un tehnoloģiju jomu, iegūstot kvalifikāciju „Izstrādājumu (apģērbu) projektētājs”. Studiju programmā tiek piedāvātas specializācijas: apģērbu dizainā, kas paredz apgūt rokdarbu un stila dizaina iespēju daudzveidību apģērbā; un apģērbu tehnoloģijā, kas paredz izstrādājumu datorkonstruēšanas un šūšanas procesa organizācijas padziļinātu apguvi. Studiju procesā uzsvars tiks likts gan uz projektējamo izstrādājumu oriģinalitāti, stila izjūtas izkopšanu un kreativitāti, gan iespēju izstrādāt mūsdienīgus, ražošanā ieviešamus apģērbu modeļus un kolekcijas.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"