Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
VARAM valsts sekretārs ar Rēzeknes mēru pārrunā pilsētas un Latgales attīstības jautājumus
04.06.2012
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs ticies ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, lai pārrunātu pašvaldības aktualitātes, izzinātu īstenojamo projektu jautājumus, kā arī runātu par turpmāko darbu saistībā ar valdībā apstiprināto Latgales reģiona rīcības plānu 2012.-2013.gadam.
Gan VARAM valsts sekretārs, gan Rēzeknes mērs ir vienisprātis, ka rīcības plānā paredzētās aktivitātes un tām piešķirtais finansējums ir viens no būtiskiem soļiem, lai sekmētu uzņēmējdarbības un dzīvesvides attīstībai labvēlīgus apstākļus reģionā.
Šonedēļ apstiprinātās Latgales rīcības programmas kontekstā Rēzekne jau tagad var piedāvāt vairākus projektus ar augstu gatavības pakāpi. Tā piemēram, tie paredz ielu rekonstrukciju pilsētas industriālajā teritorijā (Maskavas, Noliktavu, Varoņu ielas, Atbrīvošanas alejas posms no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai).
Ministrijas valsts sekretārs A.Antonovs atzinīgi novērtējis pilsētas gatavību piesaistīt papildus līdzekļus infrastruktūras sakārtošanai un vienlaicīgi vērsis uzmanību uz to, ka šīm aktivitātēm jābūt mērķtiecīgi virzītām uz uzņēmējdarbības attīstību un reģiona izaugsmi.
„Ar ministrijas valsts sekretāru esam pārrunājuši arī pašreizējo projektu īstenošanas gaitu pilsētā, īpašu uzmanību veltot daudzfunkcionālā reģionālā centra projektam. Pateicoties izstrādātajam attīstības plānam Latgalei, varēsim piesaistīt daudzfunkcionālā centra būvniecībai papildus finansējumu. Tas ļaus samazināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu projektam, pozitīvi ietekmēs kredītsaistības, kā arī radīs vēl papildus iespējas līdzfinansēt citus struktūrfondu projektus”, tā A.Bartaševičs.
Tikšanās laikā ar ministrijas pārstāvjiem pārrunāti arī nākošā plānošanas perioda projekti. Rēzekne, balstoties uz izveidoto sociālo infrastruktūru, turpmākos projektus vēlas tiešo koncentrēt uz uzņēmējdarbības attīstību. Ir iezīmēti četri galvenie rīcības virzieni. Pirmais ir rūpniecības sekmēšana un Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas attīstība, kas apredz degradēto industriālo teritoriju sakārtošanu un investīcijas pilsētas infrastruktūrā. Otrais ir kultūrtūrisma produkta izveidei, attīstot kultūrtūrismu, sekmējot tūrisma pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Trešais attīstības virziens ir energoefektivitātes pasākumu sekmēšana un „zaļo tehnoloģiju” ieviešana. Līdztekus šiem plāniem pašvaldība vēlas arī attīstīt sporta infrastruktūru.
Sabiedrisko attiecību nodaļas
64607616
pr@rezekne.lv
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"