Latgale.LV
 
LV EN RU
Trešdiena, 2018. gada 21. marts
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Ziņas
Infodiena Aglonā
31.05.2012, LRAA un LPR
Jaunu ideju veicināšanai un attīstībai veltīts laiks bija Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra sadarbībā ar Aglonas Uzņēmējdarbības atbalsta centru 29.maijā Aglonā rīkotajā infodienā, kas pulcēja esošos un arī topošos uzņēmējus.
Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra speciālisti Andris Kucins un Oskars Zuģickis sniedza informāciju un individuālas konsultācijas par ES fondu atbalsta iespējām uzņēmējiem.Vispirms klātesošie iepazinās ar Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centra funkcijām un pakalpojumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu komercdarbībai un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī par pakalpojumiem, ko sniedz biznesa inkubators „Ideju viesnīca”, kas Rēzeknē darbojas vairākus gadus, ar tā palīdzību tiek realizētas inovatīvas idejas, izveidoti un attīstīti uzņēmumi Latgalē.
Infodienas dalībnieki uzzināja par Latvijas investīciju un attīstības atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai (mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmu), Lauku atbalsta programmām uzņēmumu radīšanai un attīstībai, Hipotēku bankas atbalsta programmām uzņēmējiem un arī citiem atbalsta instrumentiem ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Infodienā lielā skaitā bija pārstāvēti Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV Jaunaglona (Jaunaglonas arodvidusskola) audzēkņi, kuri ieradās uz pasākumu skolotāja pavadībā, un ar interesi klausījās informāciju par Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošo iestādi “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”, kas arī veicina jauniešu aktivitāti un līdzdalību neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, jauniešu mūžizglītību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.
Zane Ločmele,
Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"